VM Quiberon

Anmälan ska göras på eventets hemsida, www.okworlds.org, under fliken Entry Form.

För att anmälan till tävlingen ska vara giltig ska betalning av anmälningsavgiften gå via Svenska OK-jolle Förbundet, vilket görs när anmälningsavgiften inbetalts till OK-förbundets plusgiro 440420-8. Styrelsen har beslutat att avgiften ska vara 2500 sek för att täcka kursändringar och kostnader för betalning. Eventuellt överskott från betalningen kommer att återföras till deltagarena i VM på ett eller annat sätt.

 

Betalningen ska göras till OK-förbundet senast 31 maj 2016.