OK mät

Nu finns en ny guide för layout av trimlinorna mm på däck gjord av Thomas Hansson-Mild.
Se ”Så funkar det”