_DSC2086

Vill du bli medlem i Svenska OK jolle Förbundet?

Skicka ett mail till svenska.okjolleforbundet@gmail.com innehållande:

Namn *
Adress *
Postadress *
E mail adress *
Telefon

Poster markerade med * är obligatoriska.

 

Medlemskapet registreras när medlemsavgiften (fn 300kr) är inbetalt på OK jolle Förbundets Pg 440420-8

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen!

Välkommen!

 

Hantering av personuppgifter

Svenska OK-jolleförbundet behandlar personuppgifter som rör sina medlemmar. Dessa uppgifter innefattar namn, adress, epost, telefonnummer och segelnummer. Utöver ett medlemsregister som används för att kunna skicka ut information till medlemmarna finns ett register över båtarna (giltiga mätbrev) och dess ägare samt ett register över personliga segelnummer. De två senare registren finns på hemsidan som information för medlemmarna och andra intresserade. På hemsidan publiceras även resultat som innefattar namn, segelnummer och klubb. Bilder från regattor och andra event publiceras också på hemsidan. Inga personuppgifter lämnas till tredje part. Registren hanteras säkert av styrelsen samt båtregisteransvarig.

En medlem eller tidigare medlem kan när som helst begära att få veta vilka uppgifter som förbundet behandlar om sig genom att kontakta förbundet på epost, svenska.okjolleforbundet@gmail.com.

I medlemsregistret behandlas uppgifter för aktiva medlemmar samt tidigare medlemmar för de två senaste åren. Detta för att de ska få utskick om att aktivera sitt medlemskap igen om intresse finns. Medlemmar som aktivt kontaktar förbundet för utträde eller informerar om att de inte önskar få erbjudande om nytt medlemskap tas bort från registret.

För att kunna vara medlem i Svenska OK-jolleförbundet krävs att ovan policy för behandling av personuppgifter accepteras.