Medlemmar

Medlemsmatrikeln är fn bortplockad.
Mer info kommer.

 

Svenska OK-jolle Förbundet

C/O Peter Rudblom
Sörkroken 18
471 62  Höviksnäs

svenska.okjolleforbundet@gmail.com

Org. Nummer:  802445 8427
Pg: 440420-8

 

Ordförande/ Webmaster

Peter Rudblom
peter@rudblom.se
0705-87 60 20
Kontaktperson södra Sverige

Kassör

Tomas Skeppmark
tomas@skeppmark.se
070-356 50 90

Sekreterare

Jonas Börjesson
jonas.boerjesson@gmail.com
0702-46 67 10
Kontaktperson Stockholms regionen

Ledamot

Lasse Hansson
okhasse@hotmail.com
0707-400310

Ledamot

Claes Avellan
c.avellan@telia.com
0704-58 33 36

Ledamot

Bengt Larsson
bengt.larsson@erasweden.com
0763-915340

Suppleant / Rep. Tekniska utskottet

Claes Ahlström
cahl@cumulus.se
mob 0708-205093

 

Utanför styrelsen

Båt-/ägarregister

Ulf Sahle
ulf.sahle@me.com
072-235 16 40

 

Mätmän för OK-jolle

Claes Ahlström
Jörlanda
cahl@cumulus.se
Tel. 0708-205093

Bertil Eliasson
Vallda
bertil.eliasson@gmail.com
Tel. 0708-254 254

Andreas Lindh
Alingsås
andreas_lindh77@hotmail.com
Tel. 0733-196367

Arne Johansson
Stockholm
arnejohansson298@telia.com
Tel. 070-6520395