Teknik

Den moderna OK Jollen är utrustad med dubbelkommando för segeltrimmningen så du når funktionerna oavsett på vilken bog du seglar.

Trimfunktionerna är Kick, inhal, uthal och Cunningham. Dessutom finns det otaliga lösningar för centerboardets arragemang att välja mellan. Nedan finner du ”standard” lösningar för resp trim som kan ge en god start för funktionerna på din OK jolle.

Längst ner finns också en beskrivning hur Thomas Hansson-Mild har sitt arrangemang på sin båt och lite matnyttig information!

Centerboard

Kick

Inhal

Uthal med utväxling

Cunningham

OK mät
Layout guide