Kontakt

Svenska OK-jolle Förbundet

C/O Per Westlund
Trudvagnsvägen 3
182 63 Djursholm

svenska.okjolleforbundet@gmail.com

Org. Nummer:  802445 8427
Pg: 440420-8

Ordförande

Per Westlund
per.westlund44@gmail.com
070-578 78 56

Kassör/web

Tomas Skeppmark
tomas@skeppmark.se
070-356 50 90

Sekreterare

Håkan Söderberg
hakan@flyttaberg.se
070-266 90 38

Ledamot/kontaktperson för fleets

Stefan Jaenson
stefanjaenson@hotmail.com
0709-583 867

Ledamot

Claes Avellan
c.avellan@telia.com
0704-58 03 36

Ledamot

Lars Edwall
edwall2010@gmail.com
070-8208981

Suppleant

Johnny Billström
swe2775@gmail.com
072-170 47 04

Utanför styrelsen

Båt-/ägarregister

Ulf Sahle
ulf.sahle@me.com
072-235 16 40

Rep. Tekniska utskottet (OKDIA)

Lars Edwall
edwall2010@gmail.com
070-8208981

Claes Ahlström
cahl@cumulus.se
0708-205093

Mätmän för OK-jolle

Claes Ahlström
Jörlanda
cahl@cumulus.se
0708-205093

Bertil Eliasson
Vallda
bertil.eliasson@gmail.com
0708-254 254

Andreas Lindh
Alingsås
andreas_lindh77@hotmail.com
0733-196367

Arne Johansson
Stockholm
arnejohansson298@telia.com
070-6520395