Fleets

Från och med 2019 har vi skapat OK-fleets runt om i Sverige. Syftet är att samla våra seglare och stärka klassen lokalt i hela landet. Inom respektive fleet är tanken att man samordnar sin träning och stöttar varandra och försöker locka till sig ännu fler seglare. OK-klassens stora succé på 60- och 70-talet byggde på att det var många som seglade hemma med lokala klubbar som bas. Det senaste fleet-tillskottet är i Viken strax norr om Helsingborg. Det innebär att det nu finns sju stycken OK-fleets runt om i Sverige. Vi är övertygade om att en ökad bredd även ger bra grund för fortsatt topp. Vår vision är att bli så aktiva lokalt att allt fler väljer att satsa på OK-jollen.

Exempel på aktiviteter som genomförs i respektive fleet är:

  • Samordnade träningsdagar
  • Träningshelger
  • Utbildningsaktiviteter

Funderar Du på OK-jollen och exempelvis vill testsegla kontaktar Du någon av de fleet-ansvariga så hjälper de Dig att komma ut på vattnet.

OK-fleet Kalmar 

Har sin bas vid det natursköna fiskeläget Stensö i Kalmar där även SS Vikingarna har sin bas. Här seglas åretrunt och aktiviteten är på väg upp.

Adress: Kalmarsundsparken 40, 392 47 Kalmar.

Faceboksida: OK-fleet Kalmar

Fleetansvarig: Per Jaensson, perjaensson222@gmail.com, Tel: 070-5622264.


OK-fleet Gottskär

Basen är vid SS Kaparens anläggning i Gottskär med ett tiotal aktiva och duktiga OK-seglare med framträdande placeringar på SM och internationella regattor. Nyligen har man tagit fram en helt ny OK design som redan visat sig mycket snabb.

Adress: Utholmsvägen 2, 439 94 Onsala

Facebook-sida: Gottskärs jolleseglare

Fleetansvarig: 

Bengt Larsson, bkj.larsson@gmail.com, Tel: 076-391 53 40


OK-fleet Getskär

I Getskär finns en lång tradition av OK-segling och är en av de platser som bidragit till OK-jollens starka återkomst det senaste decenniet. Ett tiotal aktiva seglare med traditionell onsdagssegling varje onsdag mellan maj och september.

Adress: Getskärs badväg 11, 444 61 Stora Höga

Fleetansvarig: Peter Rudblom, peter@rudblom.se, Tel: 070-587 60 20


OK-fleet Alingsås

Håller till på Mjörn och har sin bas hos Alingsås Segelsällskap vid Alfhems hamn. Samlar ca 5-10 aktiva OK-seglare. Ett mycket välarrangerat SM gick av stapeln här 2016 med över 40 båtar på startlinjen.

Adress: Lövkullevägen 38, 441 44 Alingsås

Facebooksida: ASS-FGK

Fleetansvarig: Kenneth Walker, Tel: 070-458 15 72


OK-fleet Stockholm

Basen är vid KSSS i Saltsjöbaden men det seglas även OK-jolle på andra vatten runt om i Stockholm. I Saltsjöbaden finns det ca 10 aktiva OK-seglare.

Adress: Hotellvägen 9, 133 35 Saltsjöbaden

Facebooksida: OK-segling i Stockholm

Fleetansvarig: Niklas Edler, niklas.edler@skarpa.se, Tel: 0709-627 808


OK-fleet Umeå

Sveriges nordligaste OK-fleet har sin bas i Obbola utanför Umeå. Ca 5 aktiva OK-seglare men målsättningen är att återigen bli ett av största OK-fästena i Sverige.

Adress: Umeå Segelsällskap, Bredvik Marina i Obbola

Web: USS jolle

Fleetansvarig: Anders Widding, anders.widding@ersboda.ac, Tel: 070-228 88 18


OK-fleet Viken

Foto: Sara Gäbel

I Viken, strax norr om Helsingborg, huserar det nyaste fleet-tillskottet. Här är det ca 10 aktiva OK-seglare som tränar regelbundet på Öresund med Wikens BS som hemmaklubb.

Adress: Wikens Båtselskap, Hamnplan 16, Viken

Web: OKviken

Fleetansvarig: Pontus Gäbel, pontus@gabel.se, Tel: 076-858 99 99


OK-fleet Marstrand

Facebook: Marstrand OK fleet-träningsgrupp

Fleetansvarig: Johan Hesselind, hesslindjohan@gmail.com, Tel: 0705-800104


OK-fleet Varberg

Fleetansvarig: Stefan Jaensson, stefanjaenson@hotmail.com, Tel: 0709-583867