Fleets

Från och med 2019 har vi skapat sex olika OK-fleets runt om i Sverige. Syftet är att samla våra seglare och stärka klassen lokalt i hela landet. Inom respektive fleet är tanken att man samordnar sin träning och stöttar varandra och försöker locka till sig ännu fler seglare. OK-klassens stora succé på 60- och 70-talet byggde på att det var många som seglade hemma med lokala klubbar som bas. Vi är övertygade om att en ökad bredd även ger bra grund för fortsatt topp. Vår vision är att bli så aktiva lokalt att allt fler väljer att satsa på OK-jollen.

Exempel på aktiviteter som genomförs i respektive fleet är:

  • Samordnade träningsdagar
  • Träningshelger
  • Utbildningsaktiviteter

Funderar Du på OK-jollen och exempelvis vill testsegla kontaktar Du någon av de fleet-ansvariga så hjälper de Dig att komma ut på vattnet.

OK-fleet Kalmar 

Har sin bas vid det natursköna fiskeläget Stensö i Kalmar där även SS Vikingarna har sin bas. Här seglas åretrunt och aktiviteten är på väg upp.

Adress: Kalmarsundsparken 40, 392 47 Kalmar.

Faceboksida: OK-fleet Kalmar

Fleetansvarig: Mårten Bernesand, bernesand@gmail.com, Tel: 070-969 68 66


OK-fleet Gottskär

Basen är vid SS Kaparens anläggning i Gottskär. Ett tiotal aktiva OK-seglare med bl.a. Thomas Hansson-Mild i spetsen.

Adress: Utholmsvägen 2, 439 94 Onsala

Facebook-sida: Gottskärs jolleseglare

Fleetansvarig: 

Bengt Larsson, bengt.larsson@erasweden.com, Tel: 076-391 53 40


OK-fleet Getskär

I Getskär finns en lång tradition av OK-segling och är en av de platser som bidragit till OK-jollens starka återkomst det senaste decenniet. Ett tiotal aktiva seglare med traditionell onsdagssegling varje onsdag mellan maj och september.

Adress: Getskärs badväg 11, 444 61 Stora Höga

Fleetansvarig: Peter Rudblom, peter@rudblom.se, Tel: 070-587 60 20


OK-fleet Alingsås

Håller till på Mjörn och har sin bas hos Alingsås Segelsällskap vid Alfhems hamn. Samlar ca 5-10 aktiva OK-seglare. Ett mycket välarrangerat SM gick av stapeln här 2016 med över 40 båtar på startlinjen.

Adress: Lövkullevägen 38, 441 44 Alingsås

Facebooksida: ASS-FGK

Fleetansvarig: Kenneth Walker, Tel: 070-458 15 72


OK-fleet Stockholm

Basen är vid KSSS i Saltsjöbaden men det seglas även OK-jolle på andra vatten runt om i Stockholm. I Saltsjöbaden finns det ca 10 aktiva OK-seglare.

Adress: Hotellvägen 9, 133 35 Saltsjöbaden

Facebooksida: OK-segling i Stockholm

Fleetansvarig: Jonas Börjesson, jonas.boerjesson@gmail.com, Tel: 070-246 67 10


OK-fleet Umeå

Sveriges nordligaste OK-fleet har sin bas i Obbola utanför Umeå. Ca 5 aktiva OK-seglare men målsättningen är att återigen bli ett av största OK-fästena i Sverige.

Adress: Umeå Segelsällskap, Bredvik Marina i Obbola

Web: USS jolle

Fleetansvarig: Anders Widding, anders.widding@ersboda.ac, Tel: 070-228 88 18