SM i Karlstad avgjort

Det blev ett SM med blandade förhållanden. Regn och skiftande vindar de första dagarna samt sol och hårdvind avslutande dagen på regattan.

Niklas Edler vann före Mikael Björndal och Thomas Hansson-Mild.

Resultat finns här.

Kallelse till årsmöte

I samband med SM i Karlstad 25–27 augusti kommer Svenska OK-jolleförbundet att ha sitt årsmöte.

Mötet hålls fredagen den 25 augusti efter seglingarna. Exakt tid och plats meddelas på plats.

Du är härmed kallad! 

Dagordning samt övriga dokument relaterade till årsmötet finner du här, att skrivas ut av var och som har ett sådant behov:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat och Balansräkning
Budget kommande verksamhetsår
Revisionsberättelse

Väl mött!

Styrelsen.

Saltsjöbadsregattan

Det blev en fin regatta i Saltsjöbaden. Sol och 3-5 m/s. Thomas Hansson-Mild vann före Mikael Björndal och Niklas Edler. Resultat här.

Träningsläger på Råå

Lördagen den 6 maj så var det 13 taggade seglare från Viken och Råå som hade samlats hos RJK för ett tvådagars träningsläger med Thomas Hansson-Mild. Vinden var ganska besvärlig på lördagen med medelvind 10-12 m/s och byar på 18 m/s och med ostlig riktning. Dvs frånlandsvind och då blir det väldigt byigt o vridit på Råå. Så vi bestämde gemensamt att vi skulle köra teori på lördagen. Thomas delade med sig från sin rika kunskapsbank, som bygger på noggranna förberedelser i allt man gör inom seglingen. Thomas gick igenom trim, båthantering, strategi och taktik, i många huvuden surrades det nog under natten. (drag i cunningham)☺☺

På söndagsmorgonen var vinden beskedligare men fortfarande byig. Så vi lämnade hamnen vid 10 för att köra ett fm pass på sjön. Där tog Thomas och hans båtförare Melker från RJK och la en bana, med tre bojar på rad i vindriktningen. Där man seglade kryss, läns till första bojen sedan kryss upp för att sedan länsa ned till den tredje bojen. Så rullade vi på, och då kunde  Thomas ligga nära och ha koll på oss hur vi seglade.

När vi kom in så samlade Thomas oss för en genomgång där vi alla hade små förbättringspotentialer Efter lunchen så körde vi ett pass till på havet, och då körde vi ett antal korta race, kommer inte ihåg hur många men vad trötta vi blev!

Detta blev en bra genomkörare inför årets seglingar. Alla vi som vad med tackar Thomas för den energi han gav oss under dessa dagar.