OK i Praktiskt Båtägande

Nu finns Praktiskt Båtägande nr 3 ute. En bra artikel om att bygga och segla en OK finns med.
Skaffa ett ex och gläds åt publiciteten!