Medlemsavgift 2012

Glöm inte att betala in medlemsavgiften (200kr) för 2012 om du inte redan gjort det!

Har man inte betalt avgiften för året kan förbundet inte betala in avgiften till OKDIA för resp medlem.

Saknar medlem årsmärket, får han/hon t.ex inte ställa upp i NM mm och framför allt inte VM!

OK förbundets Pg nr: 440420-8

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen!