Rankingsegling Gävle

http://www5.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_443537/cf_87178/GSS_huvud.JPG

Inbjudan till rankingseglingen i Gävle finns nu att tillgå.

Anmälan ska göras senast 2012-05-26 till OK-förbundet till peter@rudblom.se
Anmälan skall innehålla Namn, Segelnummer, klubb och telefonnummer.
Anmälningsavgiften är 400 SEK och betalas på plats vid registrering.

Inbjudan

Anmälda