Stenungsöregattan 12/8

Stenungsöregattan ingår i Liros Höst Cup för Optimist A, B, Zoom 8, RS Feva OK-Jolle mfl.

Datum: 12 augusti 2012

Anmälan: Senast 12 augusti på plats, men gärna tidigare till e-post stss@stss.se, eller tel. 0303-67660. Ange klass, segelnummer, rorsman.

Avgift SEK: 80 kr enmansbåt / 120 kr tvåmansbåt till bankgiro 877-9258 (ange namn/klass/medtag kvittens) alt. kontant på plats

Klasser: E-jolle, Optimist (ABC), Zoom 8, OK-jolle, Laser, Laser radial, Trissjolle, RS Tera, RS Feva, Access

Länk till inbjudan, NoR