SM i Lerkil

En ny sida finns upplagd med SM.

Där kommer all information som rör SM att finnas i fortsättningen.
Det är ännu inte för sent att anmäla sig, men då sker det som efteranmälan och till förhöjd avgift.

Väl mött!!