Sverigerankingen uppdaterad

Sverigerankingen är nu uppdaterad efter SM. Notera att resultaten är omräknade när de utländska seglarna är borträknade.

Se ”Resultat”