REGELKURSENS PLATS ÄNDRAD!

Regelkursen 22/3 är flyttad!
Den hålls nu på Restaurang Trägår’n, Nya Allén 11 i Göteborg.
Samma tider och program som förut gäller fortfarande!

Väl mött!
Styrelsen