VM i Mellbourne

Hur många planerar att åka till VM i Melbourne, Australien? Sverige har tilldelats 11 platser och OKDIA vill veta hur många vi vill använda. De vi inte använder tilldelas andra länder.
Vänligen meddela omgående ev intresse, innan 1/6, till sekreteraren (peter@rudblom.se) så OKDIA kan informeras