En levande Legend

ThomasHanssonMild

Svenska OK-jolleförbundet fick genom Jonas Börjesson möjlighet att sitta ned och intervjua Thomas Hansson-Mild över en lunch i ett vintrigt Stockholm. Det blev ett spännande samtal om Thomas egna OK-jolle satsning, hans syn på vad som krävs för att utveckla sin egen segling och om OK-jolle klassen i stort.

Läs hela Intervjun här!