Personliga Segelnummer

_DSC2148

OKDIA har nu fått svar ifrån ISAF gällande personliga segelnummer. Det är numer tillåtet att använda personliga segelnummer igen i stort sett på samma sätt som vi gjort i Sverige tidigare. Det som är viktigt att komma ihåg är att en seglingsledning på en regatta, äger rätten att tvinga dig med personligt segelnummer, använda originalnumret om risk för ihop blandning med liknande nummer föreligger.

Svenska OK Jolleförbundet kommer att tillämpa samma regler som tidigare vad gäller utdelande av personlig segelnummer. Endast nummer 11-999 är tillåtna att reservera. Nummer 1-10 disponeras av Svenska OK Jolle förbundet.

En mer ingående analys av vad detta kommer att innebära för oss påbörjas av styrelsen med en gång.

Tillägg i klasreglerna

2015års klassregler finns under ”Om OK Jollen” där de nya tilläggen är med.