VM i Puck, Polen

VM Puck

Den sista anmälningsdagen (Pre-Registration) är 10/5!

Efter det datumet kommer arrangören för VM skicka de svenska anmälningarna till Svenska OK Jolleförbundet för godkännande. Betalningarna för de som skall åka skall vara Svenska OK Jolle Förbundet tillhanda innan 15/5! Inbetalning (1100 zlotys) görs på Pg: 440420-8 där det klart och tydligt skall framgå att det gäller anmälningsavgift för VM och vem det gäller.
Senast den 17/5 skall Svenska OK Jolle Förbundet betala in alla anmälningsavgifter till arrangören och bekräfta anmälningarna.

Efteranmälningar är godkända tom 6/7 mot en förhöjd avgift på 500 zlotys.
Vid ev avanmälning innan 6/7 kommer hela avgiften, förutom 200 zlotys (adm avgifter), återbetalas.
Vid avanmälning efter 6/7, återbetalas ingen anmälningsavgift!

Anmälan (Pre-Registration) görs här!
NoR
Redan föranmälda