Dags att betala medlemsavgiften

pengar

Många har redan betalt in medlemsavgiften för 2016 (300kr) men vi saknar ett antal inbetalningar. Vänligen betala in medlemsavgiften senast 31/3 på Pg 440420-8.