Top 10 Sweden uppdateras!

dekal top ten

Top 10 Sweden premieras ännu mer då de 10 topp placeringarna tilldelas rätten att använda segelnummer 1-10 efterföljande år som personligt segelnummer. Detta utan kostnad!