Sanktionering ifrån OK förbundet

sedlar

Det är nu möjligt att få ekonomisk sanktionering ifrån förbundet. Ansökan skall göras via mail till förbundet och varje förfrågan bedöms av styrelsen. Givetvis skall förfrågan gälla OK segling etc. Speciell hänsyn tas till ungdoms- och damsegling!