Medlem 2020

Ett nytt spännande OK-jolleår har börjat och dags att betala medlemsavgiften.

Här finns årets medlemsbrev med betalningsinstruktioner att läsa.