Uppdaterade klassregler

2020-års version av klassreglerna för OK-jolle finns nu på World Sailings hemsida, här. Där finns också en sammanställning över ändringarna.