Medlemsavgift för 2020

Vi saknar fortfarande årets medlemsavgift i svenska OK-jolleförbundet från flera av våra OK-jolleseglare. Saknar ni årets OKDIA-dekal, vänligen betala medlemsavgiften för 2020 på 300 kr till förbundets PG 440420-8.
Ett påminnelsemail kommer att gå ut till samtliga medlemmar år 2019 som ännu inte betalat årets medlemsavgift. Önskar du bli ny medlem skicka ett mail till svenska.okjolleforbundet@gmail.com innehållande; namn, adress, epost samt telefon (frivilligt).