Medlem 2021

Vi ser fram mot en allmän omstart detta nya OK-jolleår! Det är dags att betala medlemsavgiften. Här finns årets medlemsbrev med betalningsinstruktioner att läsa.