Kallelse till årsmöte

I samband med SM i Sandviken 20–22 augusti kommer svenska OK-jolleförbundet att ha sitt årsmöte.

Mötet hålls fredagen den 20 augusti efter seglingarna. Exakt tid och plats meddelas på plats.

Du är härmed kallad! Dagordning finns här.