Välkommen till ett nytt OK-jolleår!

År 2022 hoppas vi på kunna genomföra samtliga planerade seglingar och inte minst VM på Marstrand i augusti!
Medlemsavgiften för 2022 är 300 kr och betalas in till förbundets konto som är Pg 440420-8.
Tacksam om ni betalar denna snarast eller senast den 1 mars.

Bifogat finner du medlemsbrev från vår ordförande Per Westlund, här.