Kallelse till årsmöte

I samband med SM i Kalmar 26–28 augusti kommer Svenska OK-jolleförbundet att ha sitt årsmöte.

Mötet hålls fredagen den 26 augusti efter seglingarna. Exakt tid och plats meddelas på plats.

Du är härmed kallad! Dagordning finns här.