Dags att betala medlemsavgiften

Betala medlemsavgiften för 2023 till OK-jolleförbundet senast 1 mars. Betala 300kr till förbundet på PG 440420-8. Kom i håg att ange kontaktuppgifter på betalningen.

Det kan också vara tid att förnya tävlingslicensen för 2023, mer information här.