Kallelse till årsmöte

I samband med SM i Karlstad 25–27 augusti kommer Svenska OK-jolleförbundet att ha sitt årsmöte.

Mötet hålls fredagen den 25 augusti efter seglingarna. Exakt tid och plats meddelas på plats.

Du är härmed kallad! 

Dagordning samt övriga dokument relaterade till årsmötet finner du här, att skrivas ut av var och som har ett sådant behov:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat och Balansräkning
Budget kommande verksamhetsår
Revisionsberättelse

Väl mött!

Styrelsen.