Uppdaterade klassregler

Uppdatering av klassregel gällande från 1 juni 2024.

Så läs igenom vad som är tillagt, framförallt ”Amendment Four” . Detta kan komma att tittas på nu på NM i Kalmar.

https://d7qh6ksdplczd.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/02/16144227/OKD_CR_2024-June-01.pdf