Kallelse till årsmöte

I samband med regattan i Kvarnviken i Stockholm den 12–13 september kommer svenska OK-jolleförbundet att ha sitt årsmöte.

Mötet hålls lördagen den 12 september efter seglingarna. Exakt tid och plats meddelas på plats.

Du är härmed kallad! Dagordning finns här.