Träningsbidrag till OK-fleeten

Styrelsen har beslutat att respektive OK-fleet kan få ett litet bidrag om 2 000 kr för träningsverksamhet under år 2020. Bidraget ska användas för ersättning till tränare, kostnad för coachbåt eller liknande. Alla medlemmar i fleetet skall bjudas in, även seglare från andra fleet kan bjudas in om så önskas.

Ett krav är att en enkel redovisning lämnas till förbundet om hur pengarna har använts. Förbundet ser gärna att en kort rapport med ett par bilder sammanställs efter träningsaktiviteten vilket kan läggas upp på förbundets hemsida och/eller facebook-sida.

Information har gått ut till respektive fleetansvarig.