Året sista utmaning: Frostbite regattan på Marstrand 27-28:e november

Mer information och anmälan finns här.