OKDIA AGM

Medlemmar i Svenska OK-jolle förbundet har möjlighet att deltaga i OKDIA´s årsmöte via Zoom på söndag den 21:a november kl 11h00.

De som är intresserade av detta behöver senast fredag den 12:e november kl 12h00 CET anmäla sitt intresse genom att skicka ett mail till:

svenska.okjolleforbundet@gmail.com